Felső-forrás völgyfője, barlangok

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
A Forrás-völgy legfelső szakasza, a Felső-forrás mély, szakadékos katlanja feltehetőleg egy hatalmas karsztos szakadék, szakadéktöbör maradványa, melynek kialakulása hasonló lehetett az Udvar-kői-barlang sziklaudvarának kialakulásához. A katlan mélysége eléri a 70 métert, az átmérői, 600 és 370 méter hosszúságúak. A katlant körülhatároló sziklás hegyoldalak 25-30 fokos lejtésűek. A katlan oldalában lévő függőleges mészkőfalak magassága az 50 métert is elérik, szélességük helyenként 150 m. A katlanból kivezető egyetlen kijárat egy szurdokvölgy, amely feltehetőleg egy karsztalagút beszakadásával keletkezett, csakúgy mint a katlan. A szurdokban jól megfigyelhető a Felső-forrás vizéből kiváló édesvízimészkő-lerakódás, ahogy a meredek esésű patakmederben az időszakos vízfolyás ezeken a víz által épített mésztufalépcsőkön zúdul alá. A kijárati szurdok szélessége 20-40 m, azt függőleges mészkőfalak határolják. Az állandó vizű, vízmű által befoglalt Felső-forrás a Kis-Fennsíkon található víznyelőkkel, visszafolyókkal van összeköttetésben, leginkább a Kaszás-réti-visszafolyóból kapja a vizet. A karsztforrás feletti sziklafalban, kb. 26 méterrel a víz szintje felett található a Felső-forrási-barlang/Forrás-völgyi-barlang nagyméretű szádája, 25 méter hosszú terme, mely az egykori forrásfolyosó maradványa lehet. A barlangból 8 kisebb-nagyobb kürtő nyílik a felette lévő plató felszínére. A platón található számtalan mélyedés, lyuk, az egykori víznyelő maradványai. A Felső-forrási-barlang alatt 20 méterrel nyílik a Felső-forrási-sziklaüreg 25 méter hosszú járata, mely szintén egy inaktív forrásbarlang, amit a Felső-forrás őse használhatott. Ezeken a barlangokon kívül még számtalan másik kisebb üreg, fülke, hasadék nyílik a környező sziklafalak oldalában. A katlan az Udvar-kőhöz hasonlóan két töbörsoros völgy találkozásában van. A karsztvízszint mélysége a hegység kiemelkedésével és a Salyó-völgy süllyedésével növekedett, így a Kaszás-réti-visszafolyó patakja egyre mélyebben fekvő járatokat alakított ki. Ezek a mély járatok "aláaknázták" a mai sziklakatlan helyén egykor lévő töbröt, amely így beszakadt. Mielőtt ez megtörtént volna, valószínűleg a mai kijárati szurdok alsó végén bukkant a felszínre a víz. A szakadéktöbör valószínűleg a kora jégkor és a jelenkor között jött létre.

Kapcsolódó